TeploNaChalupe.CZ » Vytápění starších staveb » Porovnání FOXIS s deskovými radiátory

Porovnání FOXIS s deskovými radiátory

Porovnání FOXIS s deskovými radiátory

FOXIS Vám přinese při srovnatelné ceně jako radiátory výrazně lepší tepelný komfort.

viz.: http://www.energitech.cz/…meniku-foxis-000008.html

-1- Rozložení tepla v místnosti

radiator Horší prohřátí rohů místnosti. Hlavní proud teplého vzduchu prochází vždy pouze tělesem v jednom lokálním místě místnosti.

foxis Při dostatečné délce trubky vzniká efekt velkoplošného prohřívání stěny nad trubkou. Výborná cirkulace vzduchu v místnosti.

-2- Koroze

radiator Ocelový plech ihned po napuštění vodou reaguje(koroduje) s kyslíkem ve vodě. (Důkaz – při odvzdušnění systému plyn vycházející z odvzdušňovacího ventilku bude po zapálení hořet – je to dusík). Životnost je otázka kvality zpracování. Do systému je vhodné přidat odplyňovač.

foxis Nekoroduje. Není potřeba upravovat vodu. Měď je oficiálně prohlášena za antimikrobiální materiál.

-3- Množství vody

radiator obsahuje cca 6 l vody na 1kW výkonu. Jeho relativně "malý vodní objem" je tedy pouze ve srovnání s článkovými radiátory.

foxis drátěný konvektor obsahuje cca 0,4 l vody na 1kW výkonu. Ohříváte tedy 15x méně vody než u deskového radiátoru.

-4- Vzhled

radiator standartní

foxis dostatečné množství variant dle investorovy fantazie

-5- Životnost

radiator Dle kvality topné vody, kvalitě laku a plechu. Standartně nesmí být ve vlhkém prostředí (bazény, toalety) – cca 15 – 20let.

foxis funguje teoreticky doživotně. Konvektor může být ve vlhku, nevadí mu ani neupravená voda.

-6- Prachuvzdornost

radiator Při srovnatelném topném výkonu je plocha deskového tělesa díky žebrování několikanásobně větší, než plocha všech drátků u trubky Foxis. Na plochu prach díky pomalému (laminárnímu) proudění vzduchu sedá. Čištění je díky konstrukci problematické. Používají se specielní nástroje a přípravky.

foxis Drátěná konstrukce výměníku zapříčiňuje neustálé víry (turbulence) vzduchu kolem jednotlivých drátků. Současně s tím se při obtékání drátků zvyšuje i rychlost proudění vzduchu. Zvýšená turbulentní rychlost vzduchu ve Foxisu nedovolí prachu, aby se usadil. Proto v případě funkce výměníků – Foxis samočistí!! V případě topné pauzy – pak na trubku usedne pouze zlomek prachu než na srovnatelné jiné těleso. Je to proto, že topná plocha Foxisu je relativně malá. Tuhá konstrukce trubky pak zabezpečí lehké mechanické vyčištění a to běžnými prostředky v domácnosti.

TeploNaChalupe.CZ » Vytápění starších staveb » Porovnání FOXIS s deskovými radiátory