TeploNaChalupe.CZ » Vytápění starších staveb » Problematika vytápění starších staveb

Problematika vytápění starších staveb

V poslední době je stále aktuálnější nutností řešit problematiku vytápění starších staveb, které mají vysoké měrné tepelné ztráty se všemi následky nejen na energetickou náročnost, ale i na kvalitu bydlení.

Základní témata k zamyšlení

 1. NOVÁ OKNA × STARÁ STAVBA
 2. PODLAHOVÉ TOPENÍ X RADIÁTOR X KONVEKTOR
 3. JAK ROZMÍSTIT OTOPNOU PLOCHU
 4. VYTÁPĚNÍ – VÍKENDOVÝ PROVOZ OBJEKTU
 5. TEPLOTNÍ ÚTLUM A PŘERUŠOVANÉ VYTÁPĚNÍ

1. NOVÁ OKNA X STARÁ STAVBA

Ve snaze uspořit teplo při stále rostoucích cenách energií a zkvalitnit bydlení, uživatelé starších staveb vyměňují stará dřevěná dvojitá a zdvojená okna za okna plastová. Plastová okna jsou prakticky dokonale těsná (malý součinitel provzdušnosti spár) a mají podstatně nižší souč. prostupu tepla (U = 1,1 W/m2K oproti U = 2,9 W/m2K). Takže se zvýšila teplota vnitřního povrchu okna, která je vyšší než teplota povrchu stěn (teplota závisí na součiniteli prostupu tepla stěnou). Tepelné vlastnosti stěn staré stavby (U = 1,4 W/m2K) jsou tedy horší než oken…

Plastovým těsným oknem zablokovaná infiltrace omezí celkovou výměnu vzduchu v místnosti a není zajištěna ani minimální hygienická výměna vzduchu. To je ale v tomto případě nežádoucí. Je nesmysl v těchto případech umístit otopné těleso omezené délky pod okno, ale má být podél celé chladné stěny.

NEVĚTRANÁ OKNA

Jaké jsou následky omezení infiltrace a nedostatečných izolací:

 1. Je to hlavně vzlínající kapilární vlhkost zdiva.
 2. Na chladných stěnách roste relativní vlhkost a tvoří se vlhkostní mapy, případně až vylučuje sůl a tvoří plísně.
 3. To má za následek zvýšení tepelných ztrát, zhoršení teplotně vlhkostního mikroklimatu, rozpadání omítek, zápach, až onemocnění pobývajících osob.

U starších staveb, zvláště chalup, je to trvalý problém… V místnostech je hygienicky závadné prostředí. Způsob sanace vlhkosti a vytvoření hygienicky nezávadného prostředí je často problematické a nákladné. Zamezení pronikání vlhkosti z přilehlé zeminy svislou a vodorovnou izolací, štěrkové zásypy, injektáže nebo jiná stavební opatření jsou často nerealizovatelná. V objektech, kde je teplovodní vytápění z libovolného zdroje tepla, lze instalovat otopné trubkové výměníky FOXIS. Právě pro výše popsané účely likvidace vlhkosti, případně plísní, je použití těchto výrobků řešením.

2.PODLAHOVÉ TOPENÍ X RADIÁTOR X KONVEKTOR

Čím vytápět?? Než si investor tuto otázku položí, je třeba si uvědomit:

 • Způsob užívání objektu(trvale/víkendově)
 • Z čeho a jak je dům postaven (kamenná stavba/dřevěnice)
 • Jak vysoký standard potřebuji?(přijedu do zimy štípu dřevo a topím/ telefonem zavolám a přijedu do tepla a pak již jen točím knoflíkem )
 • Kolik je má představa investice??( Petry v každé místnosti/ tepelné čerpadlo se solárem)

Výhody a nevýhody jednotlivých druhů otopných těles

 • Podlahové topení

Výhody: Systém plošného sálavého tepla, který spoří cca 4% topných nákladů. Je vhodný na základní temperaci dlouhodobě užívaných velkých místností, tam, kde nechceme vidět otopné těleso, hlavní nevýhodou je dlouhá akumulace a pomalá reakce změny teploty podlahy. Na víření prachu od podlahového topení systému není ujednocen názor. Použití u chalup – vhodné pouze k trvalému užívání.

 • Radiátory

Nejdostupnější otopné těleso -vývojový mezistupeň otopných těles 2.poloviny 20.století. Výhody: Nízká cena, kombinace radiačního a konvekčního tepla. Nevýhody – design, malá variabilita, koroze, velké množství vody Použití u chalup – nevhodné, špatný design, neohřívá plošně stěnu.

 • Konvektory

Moderní otopná tělesa Výhody: Naprostá flexibilita, opakované použití, vytápění stěny nad tělesem, nejmenší možný objem vody, měď. Nevýhody – malé všeobecné povědomí. Použití u chalup – nejvhodnější, design dle interieru, ohřívá celoplošně stěnu nad výměníkem……

3.JAK ROZMÍSTIT OTOPNOU PLOCHU

Optimální je využívat zařízení místnosti. Za lavice , skříně komody. Pokrýt zatuchlé rohy atd…Toto vše trubka FOXIS umí

detail konstrukce trubky FOXIS

TRUBKA FOXIS -DETAIL KONSTRUKCE

více o trubkách FOXIS na: http://www.energitech.cz/…meniky-foxis-000005.htmlUmístění a uložení topných trubek FOXIS má mnoho možností……..

FOXIS -umístění v chalupářské lavici

Pro omezení vlhnutí stěn se doporučuje odstavit od stěny nábytek, aby byl lepší přístup vzduchu. Tato mezera je ideální pro instalaci topné trubky, kdy nábytek se stěnou vytvoří přirozenou větrací šachtu, která zvýší topný výkon. Mezera stačí 30 mm, což je ½ průměru topné trubky FOXIS. V tomto případě nejsou nutné žádné kryty apod.

4.VYTÁPĚNÍ – VÍKENDOVÝ PROVOZ OBJEKTU

Novější stavby jsou řešené s hlediska požadavku tepelné pohody při minimálních nákladech. Stavba musí splňovat základní tepelně technické požadavky. I když vytápíme přerušovaně ( noční útlum asi 8 hod ), stavba musí být navržena a provozována tak, aby nedošlo nikde na povrchu vnitřních stěn k poklesu teploty pod rosný bod (což je asi 16°C při obvyklé relativní vlhkosti). Hodnotí se tepelný odpor vnější stavební konstrukce, její schopnost tlumit kolísání venkovní teploty vzduchu, tj. teplotní útlum, tepelná stabilita místnosti při přerušovaném vytápění a v létě přehřátí (bez klimatizace ), kondenzace vodní páry a vypařování vlhkosti, vzduchová propustnost stavební konstrukce a spár (infiltrace), atd. Uvedené požadavky a jejich hodnocení je součásti profese stavební fyziky a zde je jmenuji pouze pro informaci, že zajistit na staré chalupě, kam jezdíme obvykle jen na víkend, stejný trvalý komfort tepelné pohody jak v bytě by bylo velmi nákladné. Původně se totiž v chalupě bydlelo, vytápělo a větralo trvale, což je základní rozdíl oproti užívání chalupářem. Přesto však požadujeme abychom po příjezdu po minimálně několikadenní nepřítomnosti měli v chalupě v poměrně krátké době určitou pohodu i v době nízkých venkovních teplot. Trvalá temperace nad teplotu rosného bodu na povrchu stěn, včetně větrání, je velice nákladná, nehledě k požadavku racionálního hospodaření energií, takže řešení nevhodné pro staré chalupy. .

5.TEPLOTNÍ ÚTLUM A PŘERUŠOVANÉ VYTÁPĚNÍ

Stavby s velmi těžkou obvodovou stavební konstrukcí mají velkou akumulaci a velký teplotní útlum, vysokou vlhkost vzduchu i stěn, nízkou povrchovou teplotu stěn danou malým tepelný odporem atd.. Pro staré chalupy není prakticky nutné uvedené parametry zpětně ověřovat. Při tak dlouhém přerušení vytápění je prakticky zbytečné počítat tepelný útlum vnější stavební konstrukce, stejně tak tepelnou stabilitu místnosti a další parametry stavby Prakticky víme, že teplota v těchto dlouhodobě nevytápěných místnostech klesá až k 0°C, velice se zvyšuje relativní vlhkost , je nebezpečí provlhání stěn a s tím spojené souvislosti

TeploNaChalupe.CZ » Vytápění starších staveb » Problematika vytápění starších staveb